Opłata od paliw silnikowych lub gazu to temat, który w pewien sposób dotyczy nas wszystkich – pośrednio lub bezpośrednio. Zyski z niej uzyskane mają znaleźć się w Krajowym Funduszu Drogowym, aby wspomóc rozbudowę infrastruktury oraz walkę ze smogiem. Jednak od kiedy obowiązuje ten podatek?

Opłata paliwowa – od kiedy obowiązuje?

O opłacie paliwowej mowa w art. 37 ustawy z 27 października 1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Oznacza to, że jest ona z nami już od długiego czasu. Oczywiście od tego czasu pojawiło się trochę zmian, które dotknęły ten podatek. Stawka opłaty paliwowej jest także regularnie aktualizowana w zależności od wartości akcyzy oraz innych czynników, w tym podlega wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku. Podmioty, których dotyczy, powinny więc na bieżąco śledzić wszelkie zmiany.

Uzasadnienie opłaty od wprowadzania do obrotu paliw silnikowych lub gazu

Opłatę paliwową wprowadzona dla zwiększenia zysków do budżetu w konkretnym celu. Ma ona wspierać Krajowy Fundusz Drogowy, a także inwestycje wprowadzające ekologiczne rozwiązania. Trafia więc do inicjatyw podobnych do chociażby Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ma być on swojego rodzaju uzupełnieniem dla podatku akcyzowego od paliw i mocno od niego zależy. Jest to uwzględnione w przepisach dotyczących tej należności. Dotyczy to nie tylko wysokości, ale też w celu zagwarantowania wykonania powstałego obowiązku stosowany jest mechanizm zwany zabezpieczeniem akcyzowym.

Kogo dotyczy obowiązek zapłaty opłaty paliwowej?

W sprawie opłaty paliwowej są jasno określone przypadki, kto powinien ją uiścić. Ciąży ona na następujących podmiotach:

  • importerze i producencie paliw silnikowych lub gazu,
  • podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu,
  • i innym podmiocie, który podlega na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Co to oznacza? Należność tę powinna uiścić każda firma, która zajmuje się dostarczaniem na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu. Wysokości opłaty paliwowej także obliczana jest na zasadach określonych w przepisach. Wpływa na nią przede wszystkim ilość paliw silnikowych, a jej wysokość oblicza się za pomocą specjalnego formularza. Stawki ulegają zmianie w perspektywie roku. Warto także pamiętać, że na producencie lub importerze paliw silnikowych (oraz innych podmiotach wymienionych wcześniej) pojawia się obowiązek zapłaty z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

Przepisy o podatku akcyzowym paliw silnikowych a opłata paliwowa

Przepisy związane z podatkiem akcyzowym wpływają także na opłatę paliwową na wiele sposobów. Po pierwsze doprecyzowuje on, kto musi uiścić należność w myśl mogącego powstać obowiązku. Po drugie, zabezpiecza i zmusza do dokonywania wpłat kwot. Do obliczana opłaty paliwowej stosuje się nie tylko to, ile danej ilości paliwa silnikowego zostało wprowadzone na rynek, ale też to, jaką wysokość ma podatek akcyzowy. Przepisy dotyczące obu należności mocno się uzupełniają. Warto pamiętać, że dotyczą one wielu produktów, w tym takich jak biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, czy gazowe węglowodory alifatyczne skroplone.

Stawki opłaty paliwowej – nie tylko dla państwa

O sprawach opłaty paliwowej najczęściej mówi się w kontekście należności względem państwa. Jednak termin też stosują często przewoźnicy czy firmy kurierskie. Jest ona stosowana w przypadku współprac biznesowych i obliczana na podstawie średnich cen w konkretnym okresie. Kiedy wpłacać opłatę paliwową? Jest ona najczęściej naliczana raz na dany okres ze względu na wahania cen paliwa. Stawka opłaty paliwowej wynosi różną kwotę, w zależności od danego przewoźnika. Dobrze jest więc zorientować się w konkretnych warunkach, jakie proponuje konkretna firma, na przykład tutaj: https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-biznesu/obsluga/oplata-paliwowa.html.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here