Zanim zdecydujemy się na wyrejestrowanie swojego pojazdu musimy się zastanowić, ponieważ niestety nie będzie możliwa w przyszłości ponowna jego rejestracja.

Istnieją jednak pewne wyjątki tzn. pojazdy odnalezione z kradzieży, pojazdy wpisane w rejestr zabytków, pojazdy wywiezione z kraju lub sprzedane za granicę, ciągniki i przyczepy rolnicze.

W Prawie o ruchu drogowym zdarzają się wyjątki, bowiem dopuszcza się czasowe wyrejestrowanie na okres od 2 do 6 miesięcy autobusów, pojazdów specjalnych i ciężarowych, ciągników samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony.

Wyrejestrować pojazd możemy podczas określonych sytuacji:

  • kradzieży,
  • zniszczenia za granicą,
  • wywozu albo sprzedaży za granicą,
  • wycofania z obiegu,
  • trwałej utraty (pożar),
  • przekazania do stacji demontażu pojazdów albo do punktu zbierania odpadów – jeśli nie wyrejestrujemy pojazdu, zrobi to urząd, gdy dostanie zaświadczenie ze stacji demontażu.

Aby dokonać wyrejestrowania pojazdu należy zgłosić fakt do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejsca zamieszkania, np. Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urząd Dzielnicy.

Dokumenty można złożyć osobiście, listownie lub przez internet.

Jeśli właściciel nie może złożyć pisma osobiście, a nie chcę wysyłać dokumentów, wystarczy jeśli własnoręcznie sporządzi pełnomocnictwo dla konkretnej osoby. Pełnomocnictwo wówczas opiera się na kwotę 17 zł. Pełnomocnictwo napisane na osobę najbliższą z rodziny zwalnia z jakichkolwiek opłat.

W celu wyrejestrowania pojazdu bezwzględnie należy przygotować :

  • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
  • dokument tożsamości np. dowód osobisty lub paszport właściciela pojazdu, bądź kartę pobytu w przypadku cudzoziemca
  • dowód wpłaty tj. 10 zł, której można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto bankowe urzędu
  • dokumenty przedstawiające odpowiedni powód dla którego chcemy wyrejestrować pojazd.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu rozpatrywany jest natychmiastowo. Jeżeli wydział komunikacji odbierze komplet odpowiednich dokumentów cała procedura wyrejestrowania może potrwać do miesiąca czasu licząc od dnia złożenia wniosku i odebrania niezbędnych dokumentów. W przypadku odrzucenia (brak dokumentów lub niejasności), na odwołanie ustawodawca przewidział 14 dni.

Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu można odebrać osobiście w urzędzie lub otrzymać pocztą na wskazany adres.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here